De Pinte Helpt vzw
KBO: 0745.621.182
Warande 2
9840 De Pinte
Info@depinte-helpt.beDagelijks Bestuur:

Rudi Maelbrancke, Voorzitter
Christel Waerie, Secretaris
Jan Lecompte, Penningmeester

Kernteam
Erik Van de Velde
Myriam Mounir
Balbine Simoneart
Wesley Verbeken
Gwen Maenhout
Daphny Schreyen
Manon Desmedt

Geregeld krijgen we de vraag of mensen ons ook financieel kunnen steunen.
Hoewel het niet de idee is van de vzw, en we een helpende hand willen benadrukken, kunnen we wel wat financiële ruggensteun gebruiken om onze acties te ondersteunen.
En als we dit nu ook eens kunnen combineren met het ondersteunen van online (lokale) bedrijven, dan graag!
Vanaf nu is het mogelijk om online  te shoppen én ons als vzw te steunen – en dit zonder één euro extra te betalen!
Hoe werkt het?
1.    Je gaat naar onze pagina op Trooper: https://trooper.be/depintehelpt
2.    Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen.
3.    Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.
4.    De shop betaalt een percentje aan onze vzw!
That’s it!
Shoppen kan bij meer dan 300 webshops! Ontdek het aanbod!
Speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Playmobil, Maxitoys...)
Kledij & schoenen(JBC, De Bijenkorf, Torfs, Brantano....)
Parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Farmaline,...)
Een cadeautje (FonQ, Your Surprise, Tadaaz, Mamzel, Coolgift...)
Eten en drinken (Collect&Go, Takeaway, Lidl, Wijnvoordeel,...)
Electronica (Coolblue, Krefel, Selection...)
Een weekendje weg voor in betere tijden(Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs...)
         En nog veel meer...
Je kan ook een vrijwillige gift doen aan De Pinte Helpt VZW.  
Als pas opgericht VZW kunnen we spijtig genoeg geen fiscale attesten afleveren. 
Bankrekening nr. BE42 7350 5610 1754 

Privacy-bepalingen

Bescherming van persoonsgegevens – Privacyverklaring – De Pinte Helpt vzw met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte , Warande 2, ingeschreven onder het nummer 0745.621.182 (“De Pinte Helpt”)


1. Algemeen

De Pinte Helpt is een vzw met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte , Warande 2, ingeschreven onder het nummer 0745.621.182 (“De Pinte Helpt”)


De toegang tot en/of het gebruik van de website (http://www.depinte-helpt.be) en/of de daarop geplaatste informatie, zoals berichten en/of commentaar, en de via daarmee verleende diensten (“Website”) impliceert dat jij als bezoeker/gebruiker:

 1. Erkent volledig te zijn geïnformeerd over alle voorwaarden en beperkingen hierin vermeld en dat je deze volledig aanvaardt;
 2. jouw toestemming aan De Pinte Helpt verleent om jouw persoonsgegevens te, verzamelen, verwerken en (laten) gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in deze privacyverklaring en de van toepassing zijnde regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacy-wet”).

Deze privacy-verklaring kan steeds worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

2. Gebruiken, verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 1. Op de Website kunnen of moeten bepaalde velden worden ingevuld om zo De Pinte Helpt de nodige inlichtingen te verschaffen voor haar werking, waaronder het e-mailadres, de voornaam, familienaam, geslacht, adres, telefoonnummer, leeftijd, die de bezoeker/gebruiker heeft geplaatst of uitgewisseld op of via de Website.
 2. De bezoeker/gebruiker garandeert dat de gegevens die deze meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die de bezoeker/gebruiker daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de bezoeker/gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de Website.
 3. Door registratie op de Website en de invulling van de velden waarin bovenvermelde persoonsgegevens worden gevraagd, zijn deze automatisch toegankelijk voor De Pinte Helpt. De Pinte Helpt verzamelt, gebruikt en verwerkt deze gegevens voor haar persoonlijke doeleinden om:

a) de bezoeker/gebruiker te kunnen identificeren, via de Website te laten communiceren met andere bezoekers/gebruikers daarvan en kortom om de Website in al zijn functionaliteiten te kunnen gebruiken;

b) zijn/haar behoeften te begrijpen en op basis daarvan de Website en het aanbod daarop te verbeteren en hem/haar vragen te stellen over de Website of onderwerpen die De Pinte Helpt aangaan;

c) de bezoeker/gebruiker verder te informeren over de activiteiten en de ontwikkelingen van de Website en de werking van De Pinte Helpt;

e) de bezoeker/gebruiker updates, nieuwsbrieven, marketingmateriaal en andere informatie die nuttig zouden kunnen zijn te bezorgen;

f) de bezoeker/gebruiker eventueel vragen te stellen en te beantwoorden over diensten en activiteiten;

g) zoekopdrachten te kunnen uitvoeren;

h) om de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;

i) om te kunnen beantwoorden aan de voorwaarden van de openbare instellingen die De Pinte Helpt financiëel ondersteunen.

De Pinte Helpt gebruikt deze gevens niet voor commerciële doeleinden of tot het bekomen van sponsoring van organisaties met een commercieel doel.

 1. De Pinte Helpt is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van de persoonsgegevens van de bezoeker/gebruiker maken. Zo kan de Website links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke de persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van De Pinte Helpt adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar de bezoeker/gebruiker zich begeeft.

3. Verzet-, inzage-, correctie-, en informatierecht

 1. Je beschikt als bezoeker/gebruiker over een wettelijk en kosteloos recht om je te verzetten tegen het gebruik of de verwerking van jouw persoonsgegegevens.
 2. Je beschikt als bezoeker/gebruiker ook over een wettelijk en kosteloos recht op inzage en eventuele correctie of schrapping van jouw persoonsgegevens.
 3. Verzet, correctie, schrapping of alle andere vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) richten aan De Pinte Helpt, Warande 2, 9840 De Pinte of via een e-mail naar info@depinte-helpt.be

4. Beveiliging

De Pinte Helpt treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Pinte Helpt verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens als bezoeker/gebruiker van de Website te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar zijn medewerkers toe. De door jou via de Website bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op het internet, maar kunnen worden opgeslagen op de servers van De Pinte Helpt in België. Je erkent en aanvaardt dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op De Pinte Helpt kan worden verhaald.

5. Cookies

Cookies kunnen in sommige onderdelen van de Website worden gebruikt om bepaalde informatie te registeren over het gebruik van de Website door de bezoekers/gebruikers en hun voorkeuren en om de Website op basis daarvan te optimaliseren en af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker/gebruiker voor zover dit noodzakelijk is voor de optimale werking van de Website. De Pinte Helpt zal geen cookies gebruiken om het surfgedrag van de bezoeker/gebruiker op andere websites na te gaan.

Deze cookies zijn kleine tekstbestandjes die een webserver, die door De Pinte Helpt wordt gebruikt, naar jouw browser stuurt wanneer je de Website bezoekt. Afhankelijk van de instellingen van jouw browser worden de cookies opgeslagen of geweigerd. Als deze worden opgeslagen, kan de webserver van De Pinte Helpt jouw computer herkennen. Als je later de Website opnieuw bezoekt en bij het oproepen van functies een wachtwoord wordt vereist, kan met een cookie worden vermeden dat je je gegevens opnieuw moet invoeren. Cookies vormen in principe geen risico voor jouw computer, omdat het om tekstbestanden gaat en niet om uitvoerbare programma's. Als je cookies wenst te blokkeren, is het mogelijk dat je bepaalde applicaties niet kan gebruiken. Je kan cookies als volgt blokkeren:

 1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-...
 2. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=...
 3. Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uit...
 4. Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. Toch is het mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke configuratie van de gebruikers, dat gebruikers geen cookies willen accepteren. In een dergelijk geval, indien de opslag van cookies geweigerd wordt, is het mogelijk dat je als gebruiker geen toegang heeft tot de Website.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Door jezelf toegang te verschaffen tot de Website, ga je als bezoeker/gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen jou als bezoeker/gebruiker en De Pinte Helpt in verband met deze Website, inclusief de privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht.
 2. Elk geschil in verband met deze Website behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.